تاریخ شمسی :
چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶
شما کاربر میهمان هستید، لطفا وارد شوید

مشکلات مطرح درآبکاری کروم سخت

نوشته شده توسط
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

مشکلات مطرح درآبکاری کروم سخت

 

1. پوشش ضعیف:

مقداراسیدکرومیک کماست.

نسبت مقداراسیدکرومیک بهمقدارکاتالیست پاییناست. ازطریقاضافهکردناسیدکرومیکویادرصورتبالابودن،مقدارسولفاترابااضافهکردنکربناتباریماصلاحمینماییم.

درجهحرارتخیلیبالااست.

دانسیته جریان پاییناست.

آندها غیر فعال هستند. با استفاده از جریان بالا آندها را فعال کرده و همچنین اتصال آندی نیز کنترل شود.

تماس فلزی قلاب ها خیلی سخت برقرار باشد.

قطعات اضافی و یا خیلی بهم نزدیک هستند.

گازهای ایجاد شده به خوبی از الکترولیت تخلیه نمی گردند.

 

2. سوختگی رسوب :

*نسبت اسید کرومیک به کل کاتالیست خیلی بالاست.با اضافه کردن کاتالیزور و یا پایین آوردن مقدار اسید کرومیک محلول اصلاح می گردد.

*چگالی جریان خیلی بالاست.

*درجه حرارت محلول خیلی پایین است.

*در ابتدای فرآیند قطعات سردتر از محلول هستند.

*بعضی قطعات جریان بیشتری در یک وان دریافت می کنند، که می توان با تنظیم کردن سطح آند ها و اتصالات، هر قطعه  دانسیته جریان مناسبی را دریافت کند.

 

3. رسوب کروی:

قبل از آبکاری سطح ناهموار و خشن بوده است.

مقدار اسید کرومیک بالاست، با رقیق کردن الکترولیت می توان مشکل را بر طرف کرد.

درجه حرارت پایین است.

مقدار سولفات پایین است.

چگالی جریان خیلی بالاست.

 

4. رسوب حفره دار

موادی در محلول معلق است، از طریق فیلتر کردن آنها را خارج کنید.

حباب های گاز به قطعه چسبیده است. حرکت قطعه و یا تلاطم محلول می تواند این مشکل را حل نماید.

قطعه مغناطیسی شده است.

ذرات مغناطیسی در محلول وجود دارد که با آهن ربا می توان آنها را از الکترولیت خارج کرد.

کربن اکتیو به سطح قطعه چسبیده است.

 

5. چسبندگی ضعیف:

در مرحله تمیز کاری آلایند ها کاملا از سطح پاک نشده اند.

سنگ زنی لبه ها و نقاط تیز شدید بوده طوری که فلز پایه می شکند.

در طول آبکاری جریان قطع و صل شده است.

محلول سرد می باشد.

 

6. ترکهای درشت:

فلز پایه تنش دار بوده، در طول سنگ زنی یا حرارت ترکها ظاهر می شوند.

سرعت سنگ زنی خیلی زیاد بوده طوری که در قطعه شوک حرارتی ایجاد کرده است.

 

مرجع پویاب فلز
www.pouyabfelez.com

خواندن 17 دفعه آخرین ویرایش در چهارشنبه, 20 دی 1396 09:29

ارتباط با خانه آبکار

آدرس: ایران سرای من است 

دبیرخانه : 02165735158
 مدیرکل : 09021795902

لینک های مفید

  • انجمن صنایع آبکاری ایران
  • اتحادیه انجمن های مهندسی و علم مواد
  • نشریه صنعت آبکاری 
  • نشریه پوشش های سطحی
  • انجمن علوم و تکنولوژی سطح
  • انجمن خوردگی ایران
طراحی و اجرا : وب نگاران