تاریخ شمسی :
چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶
شما کاربر میهمان هستید، لطفا وارد شوید

چهارشنبه, 24 تیر 1394 12:21

پیش نویس تفاهم نامه اتحادیه با مرکز همکاری های ریاست جمهوری

نوشته شده توسط
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

پیش نویس تفاهم نامه اتحادیه انجمن های مهندسی و علم مواد و مرکز همکاری های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری

به منظور گسترش همکاری های  مشترک و سازنده و در راستای اجرای ساماندهی صنعتی و فناوری  در حوزه ی مواد این تفاهم نامه بین مرکز همکاری های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری به نمایندگی آقای دکتر کاظمی و اتحادیه ی انجمن های مهندسی و علم مواد به نمایندگی آقای مهندس اجلالی به امضاء می رسد .

ماده 1 – موضوع تفاهم نامه

موضوع این تفاهم نامه عبارتست از تعامل با مراکز موثر در تصمیم سازی کشور ، تبادل اطلاعات ، تجربیات و توانایی های علمی و فنی و ارائه ی خدمات متقابل مشاوره ای ، آموزشی و اطلاع رسانی بین اتحادیه و مرکز در حوزه ی مهندسی و علم مواد در چارچوب تعیین شده و قراردادهایی که در آینده با توجه به نیاز و امکانات طرفین مبادله می گردد . این همکاری و ارائه ی خدمات شامل موارد ذیل می باشد :

1-1همکاری در مطالعه و سامان دهی صنایع و فناوری ها با شناسایی حلقه های مفقوده و انجام پروژه های توازن در حوزه ی مهندسی و علم مواد

1-2همکاری در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های کلان و ملی در حوزه ی مواد

1-3شناسایی دغدغه های مشترک مرکز و اتحادیه در حوزه ی مواد پیشرفته

1-4بهره گیری طرفین از پتانسیل های ارتباطی، اطلاع­رسانی و اجرائی یکدیگر

1-5تعیین برنامه برای دانشگاه و صنایع در حوزه ی مواد و تقسیم وظایف هر بخش

1-6ارائه ی برنامه ای جامع ، منسجم و قابل اجرا در حوزه ی مواد به منظور توسعه با مشخص نمودن نقشه راه و پتانسیل های موجود

1-7همکاری در برنامه ریزی و هدایت پروژه های خاص

1-8همکاری در تدوین نقشه راه مربوط به رشته های زیر مجموعه ی اتحادیه

1-9همکاری در مطالعه پیرامون آمایش سرزمین در حوزه ی مهندسی و علم مواد

1-10                   همکاری در عارضه یابی مشکلات مرتبط با بهبود فضای کسب و کار در راستای رفع موانع توسعه فناوری و تکنولوژی در حوزه ی مواد

1-11                   همکاری در تدوین نظام مهندسی صنعت و نیز نظام های تخصصی رشته ای مانند نظام آبکاری ، نظام ریخته گری ، نظام عملیات حرارتی و .............

ماده 2 – فرآیند مدیریت و راهبری تفاهم نامه

2-1 تشکیل کارگروه مشترکی از نمایندگان مرکز و اتحادیه که به صورت دوره ای جلسات مشترک تشکیل داده و زمینه ی عملیاتی کردن تفاهم نامه رافراهم کنند .

2-2 به طور مستمر و در دوره های زمانی 3 ماهه پس از امضای تفاهم نامه در جلسات مشترک بین رئیس اتحادیه و مدیر گروه مواد پیشرفته فرآیند پیشرفت اجرای تفاهم نامه و کمیت و کیفیت همکاری ها مورد بررسی قرار گیرد .

2-3 انجام هر گونه خدمات مورد نیاز طرفین باید به صورت کتبی اعلام و در قالب قرارداد و یا الحاقیه به قرارداد قبلی به امضای طرفین رسانده شود .

ماده 3 – تعهدات طرفین 

3-1 طرفین به هیچ عنوان حق واگذاری موضوع این تفاهم نامه را به دیگری ندارند .

تبصره : اعضای اتحادیه با تایید اتحادیه می توانند مشمول واگذاری اجرای مفاد مورد توافق قرار گیرند .

3-2 برای رعایت حسن انجام کار و بهبود کیفیت همکاری ها طرفین اختیار معرفی ناظر کیفی را دارند .

3-3 مرکز و اتحادیه جهت دستیابی به اهداف مندرج در ماده ی 1 موضوعات و عناوین مورد نیاز مشاوره ای ، پژوهشی خود را تهیه و در اختیار یکدیگر قرار می دهند .

3-4 هر مورد همکاری با انعقاد قرادادی مشخص بین طرفین شروع خواهد شد که وظایف هر یک از طرفین در اجرا میزان و نحوه تامین هزینه ها و چگونگی ارائه خدمات روشن خواهد شد .

تبصره : به منظور وحدت رویه و تمرکز در ارائه خدمات ، کلیه ی واحدهای تابعه اتحادیه و مرکز در چارچوب این تفاهم نامه با هماهنگی طرفین امضاء کننده به طرح موضوع خواهند پرداخت .

ماده 4 – سایر مقررات

4-1 این تفاهم نامه از تاریخ امضاء و مبادله آن برای مدت چهار سال معتبر خواهد بود .تجدید و یا اصلاح آن طبق توافق طرفین یک ماه قبل از انقضای مدت اعتبار صورت می گیرد .

4-2 در صورت اتمام مدت اعتبار و عدم تمدید تفاهم نامه طرفین ملزم به استرداد اسناد تحویلی و تسویه حساب قراردادهای منعقد شده بین طرفین می باشند .

ماده 5 – تعداد نسخ تفاهم نامه

این تفاهم نامه در 5 ماده و دو تبصره تنظیم و در 4 نسخه تهیه و به امضای طرفین می رسد و هر چهار نسخه امضاء شده دارای اعتبار یکسان می باشد از چهار نسخه قرارداد دو نسخه نزد مرکز و دو نسخه نزد اتحادیه باقی خواهد ماند .              

عبدالمهدی اجلالی                                                             

رئیس هیئت مدیره                                                   

 اتحادیه انجمن های مهندسی و علم مواد        

............. کاظمی

معاونت فناوری های صنعتی

مرکز همکاری های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری                                                                                                                                                                                                        

......... مشایخ

مدیر گروه مواد پیشرفته

مرکز همکاری های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری                                                                                                                                   

خواندن 233 دفعه آخرین ویرایش در چهارشنبه, 24 تیر 1394 12:31

ارتباط با خانه آبکار

آدرس: ایران سرای من است 

دبیرخانه : 02165735158
 مدیرکل : 09021795902

لینک های مفید

  • انجمن صنایع آبکاری ایران
  • اتحادیه انجمن های مهندسی و علم مواد
  • نشریه صنعت آبکاری 
  • نشریه پوشش های سطحی
  • انجمن علوم و تکنولوژی سطح
  • انجمن خوردگی ایران
طراحی و اجرا : وب نگاران