تاریخ شمسی :
پنجشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۶
شما کاربر میهمان هستید، لطفا وارد شوید

مشورت با خانه آبکار

مدیر فنی بهین صنعت تدبیر

  نیکل کرم / فرایند های آبکاری 

تلفن همراه: 09121324106

مدیر فنی صنایع مهرکار

  فیلترهای آبکاری / رکتیفایرهای آبکاری

تلفن همراه: 02176213394

موسسه آموزشی نیک پویش

آبکاری قلع و کرم سخت 

تلفن همراه : 09121044276

مدیر شرکت آبکاری نگین

مشاوره آبکاری پلاستیک 

تلفن همراه: 09121241970

مدیرعامل شرکت جلاپردازان پرشیا

تجهیزات آبکاری / فسفاته و سیاهکاری

تلفن همراه: 09201795902

مدیر عامل شرکت ایران بورد 

فرآیند های آبکاری / تجهیزات آبکاری

تلفن همراه: 09121348499

مدیرعامل شرکت  نیکل گستر

فرآیندهای آبکاری/ افزودنی 

تلفن همراه: 09123806890

مدیر مسئول نشریه پوششهای سطحی

آموزش فرآیندهای آبکاری /آموزشگاه

تلفن : 02122874342

مدیر فنی شرکت رنگین پوشش

تصفیه پساب آبکاری

تلفن همراه: 09121712934

ارتباط با خانه آبکار

آدرس: ایران سرای من است 

دبیرخانه : 02165735158
 مدیرکل : 09021795902

لینک های مفید

  • انجمن صنایع آبکاری ایران
  • اتحادیه انجمن های مهندسی و علم مواد
  • نشریه صنعت آبکاری 
  • نشریه پوشش های سطحی
  • انجمن علوم و تکنولوژی سطح
  • انجمن خوردگی ایران
طراحی و اجرا : وب نگاران