تاریخ شمسی :
پنجشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۶
شما کاربر میهمان هستید، لطفا وارد شوید

فرم درخواست آگهی / همکاری

نام(*)
لطفا نام خود را وارد نمایید.

نام خانوادگی(*)
لطفا نام خانوادگی خود را وارد نمایید.

تلفن همراه(*)
لطفا شماره همراه خود را وارد نمایید.

ایمیل(*)
آدرس ایمیل نا معتبر

تعداد کارکنان(*)
لطفا بفرمایید بزرگی شرکت شما چه میزان است ؟

نام شرکت(*)
نام شرکت خود را وارد نمایید

نوع فعالیت(*)
نوع فعالیت خود را انتخاب نمایید

شرح بیشتر از نوع فعالیت(*)
لطفا توضیحاتی از زمینه فعالیت شرکت خود ارایه دهید

تلفن شرکت(*)
شماره تلفن شرکت را وارد نمایید

آدرس شرکت(*)
لطفا آدرس شرکت را وارد نمایید

نوع درخواست(*)
لظفا یک گزینه را انتخاب کنید

شرح درخواست(*)
شرح مختصری از درخواست خود ارائه دهید

ارتباط با خانه آبکار

آدرس: ایران سرای من است 

دبیرخانه : 02165735158
 مدیرکل : 09021795902

لینک های مفید

  • انجمن صنایع آبکاری ایران
  • اتحادیه انجمن های مهندسی و علم مواد
  • نشریه صنعت آبکاری 
  • نشریه پوشش های سطحی
  • انجمن علوم و تکنولوژی سطح
  • انجمن خوردگی ایران
طراحی و اجرا : وب نگاران