تاریخ شمسی :
چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶
شما کاربر میهمان هستید، لطفا وارد شوید

مواد و تجهیزات آزمایشگاهrss

انواع هیتر/ ایران بورد الکتریک

قیمت توافقی برحسب مشخصات
توضیحاتهیتر/ ایران بورد الکتریک تهران / خیابان شهید رجایی 4 الی55032133 55032144 55038864 فکس 55027459
مواد و تجهیزات آزمایشگاه
شهر تهران
توضیحاتاسید کلرید ریک آزمایشگاهی / دکتر مجللی / 88177760
مواد و تجهیزات آزمایشگاه
شهر تهران
22000 تومان
توضیحاتهول سل آنالیز موادو محلول های آبکاری پمپ ضد اسید/66811656 66805903 نوری
مواد و تجهیزات آزمایشگاه
جاده قدیم کرج تهران
50000 تومان
همزن شیشه ای
توضیحاتشرکت سینا شیشه / همزن 20 و 30 میل شیشه ای / تهران خیابان انقلاب/02166487393
مواد و تجهیزات آزمایشگاه
صادقیه
1500 تومان

اسپاچول خارجی

برای فروش
اسپاچول
توضیحاتشرکت سینا شیشه/اسپاچول خارجی /تهران خیابان انقلاب /00982166487393
مواد و تجهیزات آزمایشگاه
خیابان انقلاب
5600 تومان

بالن ته گرد 100

برای فروش
بالن
توضیحاتشرکت سینا شیشه /بالن ته گرد 100/تهران خیابان انقلاب خیابان وصال/02166487393
مواد و تجهیزات آزمایشگاه
خیابان انقلاب
5500 تومان

EDTA آزمایشگاهی

برای فروش
EDTA
توضیحاتشرکت آمیتیس آزما / EDTA آزمایشگاهی مرک آلمان 100 گرمی / تهران فلکه دوم صادقیه /02144000876
مواد و تجهیزات آزمایشگاه
صادقیه
52000 تومان
فرمالد هید
توضیحاتشرکت آمیتیس آزما/فرمالدهید آزمایشگاهی مرک آلمان یک لیتری/تهران فلکه دوم صادقیه/02144000876
مواد و تجهیزات آزمایشگاه
صادقیه
60000 تومان
سدیم کلراید
توضیحاتشرکت آمیتیس آزما / سدیم کلراید (نمک طعام) آزمایشگاهی مرک آلمان 500 گرمی / تهران فلکه دوم صادقیه/02144000876
مواد و تجهیزات آزمایشگاه
صادقیه
47000 تومان
معرف آریو کرم بلک
توضیحاتشرکت آمیتیس آزما/معرف آریو کرم بلک آزمایشگاهی مرک آلمان 25 گرمی/تهران فلکه دوم صادقیه /02144000876
مواد و تجهیزات آزمایشگاه
صادقیه
67000 تومان
امونیاک
توضیحاتشرکت آمیتیس آزما / آمونیاک آزمایشگاهی مرک آلمان یک لیتری/تهران فلکه دوم صادقیه /02144000876
مواد و تجهیزات آزمایشگاه
صادقیه
63000 تومان
آمونیوم کلراید
توضیحاتشرکت آمیتیس آزما/آمونیوم کلراید آزمایشگاهی مرک آلمان 500گرمی/تهران فلکه دوم صادقیه/02144000876
مواد و تجهیزات آزمایشگاه
صادقیه
89000 تومان
سود
توضیحاتشرکت آمیتیس آزما / سود آزمایشگاهی /تهران فلکه دوم صادقیه/02144000876
مواد و تجهیزات آزمایشگاه
صادقیه
58000 تومان
پتاسیم یدید
توضیحاتشرکت امیتیس آزما / پتاسیم یدید آزمایشگاهی مرک آلمان/تهران صادقیه /021440008769
مواد و تجهیزات آزمایشگاه
صادقیه
161000 تومان
اسید کلریدریک
توضیحاتشرکت آمیتیس آزما/اسید کلریدریک آزمایشگاهی مرک آلمان/تهران صادقیه /02144000876
مواد و تجهیزات آزمایشگاه
صادقیه
63000 تومان

اتانول

برای فروش
اتانول
توضیحاتشرکت آمیتیس آزما / اتانول آزمایشگاهی / تهران فلکه دوم صادقیه /02144000876
مواد و تجهیزات آزمایشگاه
صادقیه
67000 تومان
معرف فنل فتالین
توضیحاتشرکت آمیتیس آزما/ معرف فنل فتالین مرک آلمان آزمایشگاهی 25 گرمی/ تهران صادقیه /02144000876
مواد و تجهیزات آزمایشگاه
صادقیه
67000 تومان

باریم کلراید

برای فروش
باریم کلراید
توضیحاتشرکت آمیتیس آزما / باریم کلراید آزمایشگاهی 500گرمی/تهران صادقیه/02144000876
مواد و تجهیزات آزمایشگاه
صادقیه
87000 تومان
نیترات نقره
توضیحاتشرکت آمیتیس آزما / نیترت نقره آزمایشگاهی مرک آلمان25 گرمی /تهران صادقیه / 02144000876
مواد و تجهیزات آزمایشگاه
صادقیه
196000 تومان
پیپت فیلر
توضیحاتشرکت سینا شیشه / پیپت فیلر 25 (پو آر) / تهران خیابان انقلاب / 02166487393
مواد و تجهیزات آزمایشگاه
خیابان انقلاب
17000 تومان
پیپت فیلر
توضیحاتسینا شیشه / پیپت فیلر (پو آر ) 10/ تهران خیابان انقلاب / 02166487393
مواد و تجهیزات آزمایشگاه
خیابان انقلاب
16000 تومان
پیپت فیلر
توضیحاتشرکت سینا شیشه / پیپت فیلر ( پو آر ) / تهران خیابان انقلاب / 02166487393
مواد و تجهیزات آزمایشگاه
خیابان انقلاب
15000 تومان

پیپت آلمانی

برای فروش
pippetes-1024x477
توضیحاتشرکت سینا شیشه /پیپت آلمانی /تهران خیابان انقلاب/66487393
مواد و تجهیزات آزمایشگاه
خیابان انقلاب
3800 تومان
بالن
توضیحاتمرکز تولید صنایع دستی پیرکس فن / بالن 500 ته گرد ساده / تهران خیابان 17 شهریور / 02166811000
مواد و تجهیزات آزمایشگاه
خیابان 17 شهریور
7700 تومان
ارلن
توضیحاتمرکز تولید صنایع دستی پیرکس فن / ارلن مایر 250 زیماکس/تهران خیابان 17 شهریور / 02166811000
مواد و تجهیزات آزمایشگاه
خیابان 17 شهریور
5800 تومان
هاون
توضیحاتمرکز تولید صنایع دستی پیکرکس فن/هاون کوچک آزمایشگاهی/تهران خیابان 17 شهریور/02166811000
مواد و تجهیزات آزمایشگاه
خیابان 17 شهریور
9500 تومان
همزن شیشه ای
توضیحاتمرکز تولید صنایع دستی پیرکس فن / همزن شیشه ای پیرکس / تهران خیابان 17 شهریور /02166811000
مواد و تجهیزات آزمایشگاه
استان تهران
1500 تومان
بورت
توضیحاتمرکز تولید صنایع دستی پیرکس فن / بورت ساده 50 شیر تفلونی سفید / تهران خیابان 17 شهریور /02166811000
مواد و تجهیزات آزمایشگاه
خیابان 17 شهریور
110000 تومان
بالن
توضیحاتمرکز تولید صنایع دستی پیرکس فن / بالن 50 ته گرد ساده / تهران خیابان 17 شهریور /02166811000
مواد و تجهیزات آزمایشگاه
استان تهران
4500 تومان
بالن
توضیحاتمرکز تولید صنایع دستی پیرکس فن/بالن 100 ته صاف ساده / تهران خیابان 17 شهریور/02166811000
مواد و تجهیزات آزمایشگاه
خیابان 17 شهریور
4700 تومان
اب مقطر
توضیحاتمرکز تولید صنایع دستی پیرکس فن / آب مقطر /تهران خیابان 17 شهریور / 02166811000
مواد و تجهیزات آزمایشگاه
خیابان 17 شهریور
5000 تومان
ترازو دیجیتال
توضیحاتمرکز تولید صنای دستی پیرکس فن /ترازوی دیجیتال با دقت 0.001 /تهران خیابان 17 شهریور/02166811000
مواد و تجهیزات آزمایشگاه
خیابان 17 شهریور
350000 تومان
قطره چکان
توضیحاتمرکز تولید صنایع دستی پیرکس فن / قطره کان 125 میلی پو آر دار / تهران خیابان 17 شهریور /02166811000
مواد و تجهیزات آزمایشگاه
استان تهران
5200 تومان
پیپت فیلر
توضیحاتمرکز تولید صنایع دستی پیرکس فن/پیپت فیلر 10 (پو آر) / تهران خیابان 174 شهریور / 66811000
مواد و تجهیزات آزمایشگاه
خیابان 17 شهریور
18600 تومان
pippetes-1024x477
توضیحاتمرکز تولید صنایع دستی پیرکس فن/پیپت ساده شیشه ای 5 زیماکس/ تهران خیابان 17 شهریور/02166811000
مواد و تجهیزات آزمایشگاه
خیابان 17 شهریور
4800 تومان
pippetes-1024x477
توضیحاتمرکز تولید صنایع دستی پیرکس فن/پیپت شیشه ای ساده 2 زیماکس/تهران خیابان 17 شهریور/02166811000
مواد و تجهیزات آزمایشگاه
خیابان 17 شهریور
4400 تومان
photo_۲۰۱۷-۰۵-۳۰_۱۱-۲۴-۳۴
توضیحاتشرکت کیمیا تهران اسید/اسید فلوریدریک آزمایشگاهی خلوص70% / قیمت بهر لیتر 40000تومان /ارائه فاکتور رسمی /تهران خیابان 17شهریور 02136303710
مواد و تجهیزات آزمایشگاه
خیابان 17 شهریور
40000 تومان
photo_۲۰۱۷-۰۵-۳۰_۱۱-۲۴-۳۴
توضیحاتشرکت تهران کیمیا اسید /اسید نیتریک آمایشگاهی 64%قیمت برای هر لیتر24000تومان/تهران خیابان 17 شهریور /تلفن 02136303710
مواد و تجهیزات آزمایشگاه
خیابان 17 شهریور
24000 تومان
Single-Element-Action_477
توضیحاتدستکاه ضخامت صنج الکومتر / شرکت پویشیار/ تهران خیابان جردن 02122053842 02122048765
مواد و تجهیزات آزمایشگاه
استان تهران
5.300.000 تومان

محلول آمونیاک

برای فروش
لگوی شرکت باران
توضیحاتشرکت دارویی شیمیایی باران محلول آمونیاک 25% آدرس :میدان هفت تیر خیابان قائم مقام فراهانی نر 02188866196 02188866192
مواد و تجهیزات آزمایشگاه
شهر تهران
8000 هر لیتر تومان
لگوی شرکت باران
توضیحاتشرکت دارویی و شیمیایی باران آب اکسیزنه35%USP آدرس :میدان هفت تیر خیابان قائم مقام فراهانی نرسیده به مطهری پلاک 30 واحد 1 02188866192 02188866196
مواد و تجهیزات آزمایشگاه
شهر تهران
هر لیتر 11000 تومان
لگوی شرکت باران
توضیحاتشرکت شیمیایی و دارویی باران تولوئنUSP -آزمایشگاهی تولوئن USP آدرس :میدان هفت تیر خیابان قائم مقام فراهانی نرسیده به مطهری 02188866192
تولوئن
شهر تهران
هر لیتر16500 تومان
لگوی شرکت باران
توضیحاتشرکت دارویی شیمیایی باران 02188866192 02188866196/اسید نیتریک USP%65 خیابان هفت تیر خیابان قائم مقام فراهانی نرسیده به مطهری
مواد و تجهیزات آزمایشگاه
شهر تهران
12000هر لیتر تومان
لگوی شرکت باران
توضیحاتاسید کلریدریک آزمایشگاهی Pa%37 شرکت باران شیمی/ قیمت بسته 2.5 لیتری / قیمت بسته به حجم خرید مراجعه به جزییات / تهران هفت تیر 02188866196
مواد و تجهیزات آزمایشگاه
شهر تهران
36000 تومان
لگوی شرکت باران
توضیحاتشرکت شیمیایی باران اسید اسیتیک آزمایشگاهیGR100% قیمت در بسته های 20 لیتری / قیمت بالک توافقی تذکر:مراجعه به مشاهده جزییات 02188866196
مواد و تجهیزات آزمایشگاه
شهر تهران
19.000 تومان
توضیحاتمحلول تیترازول سنترال شیمی تهران خیابان ناصر خسرو روبروی صوراسرافیل پ 259 02133119583 02133117222 02133900857
تیترازول
شهر تهران
27000 تومان

پوار قرقره ای

برای فروش
توضیحاتپوار قرقره ای سنترال شیمی تهران خیابان ناصر خسرو روبروی صوراسرافیل پ 259 02133119583 02133117222 02133900857
پوار قرقره ای
شهر تهران
45000 تومان

دماسنج الکی

برای فروش
توضیحاتدماسنج الکی سنترال شیمی تهران خیابان ناصر خسرو روبروی صوراسرافیل پ 259 02133119583 02133117222 0213900857
دماسنج الکلی
شهر تهران
9000 تومان
توضیحاتپایه بورت وگیره سنترال شیمی تهران خیابان ناصر خسرو روبروی صوراسرافیل پ 259 02133119583 02133117222 02133900857
پایه بورت و گیره
شهر تهران
32000 تومان
توضیحاتبشر 1000 سی سی بلند سنترال شیمی تهران خیابان ناصر خسرو روبروی صوراسرافیل پ 259 02133119583 02133117222 02133900857
بشر
شهر تهران
18000 تومان

ارتباط با خانه آبکار

آدرس: ایران سرای من است 

دبیرخانه : 02165735158
 مدیرکل : 09021795902

لینک های مفید

  • انجمن صنایع آبکاری ایران
  • اتحادیه انجمن های مهندسی و علم مواد
  • نشریه صنعت آبکاری 
  • نشریه پوشش های سطحی
  • انجمن علوم و تکنولوژی سطح
  • انجمن خوردگی ایران
طراحی و اجرا : وب نگاران