تاریخ شمسی :
چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶
شما کاربر میهمان هستید، لطفا وارد شوید

خدمات آنالیز و آزمایشگاهیrss

توضیحاتارزیابی نوع پوشش (بصورت کیفی) / جلاپردازان / تشخیص پوشش بصورت کیفی بدون اندازه گیری خواص و مشخصاتی نظیر ضخامت مقاومت به خوردگی / 65734701 65733152
خدمات آنالیز و آزمایشگاهی
باغستان
100.000 تومان
توضیحاتارائه خدمات آزمایشگاهی/ آوا پوشش پارسیان تهران/ خ دماوند/ ابتدای جاده آبعلی 021-77339091 0921-1230241
خدمات آنالیز و آزمایشگاهی
اول جاده دماوند
توضیحاتشرکت جلاپردازان / آنالیز محلول گالوانیزه سیانیدی / تهران شهریار 02165734701 02165734702 02165734703
خدمات آنالیز و آزمایشگاهی
شهریار
15000 تومان

ارتباط با خانه آبکار

آدرس: ایران سرای من است 

دبیرخانه : 02165735158
 مدیرکل : 09021795902

لینک های مفید

  • انجمن صنایع آبکاری ایران
  • اتحادیه انجمن های مهندسی و علم مواد
  • نشریه صنعت آبکاری 
  • نشریه پوشش های سطحی
  • انجمن علوم و تکنولوژی سطح
  • انجمن خوردگی ایران
طراحی و اجرا : وب نگاران