تاریخ شمسی :
جمعه ۳ آذر ۱۳۹۶
شما کاربر میهمان هستید، لطفا وارد شوید

خدمات ویژه خانه آبکار

مباحث تلگرامی زنده مدیران صنعت آبکاری

 به گروه تلگرامی بپیوندید

برای مشاهده خدمات ویژه کلیک کنید

PLATINGPROMOT

  به کانال تلگرام خانه آبکار بپوندید

آخرین اخبار آبکاری

تازه های بازار آبکاری

اسلاید خبر

آبکاریران 97 نمایشگاه بین المللی پاییز 97 تقویت سرمایه اجتماعی تنها راه رشد کشور  انتشار کتاب  راهنمای خانه آبکار ویرایش 96

آبکاریران 97 نمایشگاه بین المللی پاییز 97

تقویت سرمایه اجتماعی تنها راه رشد کشور

انتشار کتاب راهنمای خانه آبکار ویرایش 96

کتابهای خانه آبکار

نشریه صنعت آبکاری

نشریه پیام آبکار

مشورت با خانه آبکار

روز تا جشنواره 5 آبکاری

جشنواره صنعت آبکاری 97 10.26.2018 19:00 336 Days جشنواره صنعت آبکاری 97 - جایزه کنعانی

مانده تا نمایشگاه آبکاری چین sf-china

مانده تا آبکاریران 97

نمایشگاه 18 رنگ ورزین 11.06.2018 09:00 346 Days نمایشگاه رنگ ورزین - آبکاریران 96

نمایشگاه پوشش مکزیک

مانده تا نمایشگاه پوشش 2017 پاسیفیک آسیا

Asia Pacific Coating Show 09.21.2018 12:00 300 Days لینک نمایشگاه پوشش آسیا31شهریورتا 2مهر

مانده تا نمایشگاه پوششهای حفاظتی امریکا

نمایشگاه پوشش امریکا 2018

American-coating-show 04.12.2018 12:00 138 Days لینک نمایشگاه امریکن کوت24تا26فروردین

مانده تا نمایشگاه پوشش انگلستان

www.etcc2018.org 05.24.2018 12:00 180 Days لینک نمایشگاه پوشش4تا 5خرداد

مانده تا نمایشگاه پوشش 2018 امریکای لاتین

www.coating-group.com 07.13.2018 12:00 230 Days لینک نمایشگاه پوشش 23و24 تیر

مانده تا نمایشگاه پوشش 2017 پاکستان

Pakistan Coating Show 2017 01.20.2018 12:00 56 Days لینک نمایشگاه پوشش پاکستان 1الی 3 بهمن

مانده تا نمایشگاه صنعت ایدرو

نمایشگاه صنعت 10.06.2018 09:00 315 Days لینک نمایشگاه 10 الی 14 مهر 96 نمایشگاه دائمی

مانده تا نمایشگاه پوشش کره جنوبی

مقالات علمی

آبكاري الكترولس نيكل – فسفر

آبكاري الكترولس نيكل – فسفر

موضوع كارگاه آموزشي: آبكاري الكترولس نيكل – فسفر تهيه و ارائه : مهدي عطار آبكناري كارشناس صنايع شيميايي و پوششكاري از شركت صنايع گداختار       هوالعزيز   فهرست مطالب   1-الكتر...

محتوی نشریه صنعت آبکاری شماره 84

محتوی نشریه صنعت آبکاری شماره 83 کلیک کنید محتوی نشریه صنعت ابکاری 83

آنالیز الکتروپولیش اسیدی

روش آنالیز محلولهای الکتروپولیش و غوطه وری اسیدی     آنالیز HC2H3O2 : 10ml نمونه از وان بردارید. 100 سی سی آب مقطر و فنل فتالئین به آن اضافه نمایید. محلول را با NaOH 1.0 نرمال تیتر کنید. تا...

تست محلولهای آندایز

روشهای تست محلولهای آندایز     آنالیز CrO3: 10 سی سی از استوک نمونه از وان بردارید. نمونه را در یک بالن 500 سی سی بریزید و به حجم برسانید. ا سی سی از آن را بردارید. 100 سی سی آب مقطر به آن ا...

آنالیز محلولهای نیکل الکترولس

روشهای آنالیز محلولهای آبکاری نیکل الکترولس     آنالیز Ni : 2ml   نمونه از وان بردارید 100 سی سی آب مقطربه آن اضافه کنید  10 سی سی NH4OH غلیظ و پودر موروکساید به نمونه بیفزایی...

آنالیز محلول آبکاری مس الکترولس

روشهای آنالیز محلولهای آبکاری مس الکترولس     آنالیز Cu : ml 20 نمونه از وان بردارید 100 سی سی آب مقطر را به آن اضافه کنید NH4OH غلیظ را به نمونه اضافه کرده تا آبی پررنگ شود سپس محلول را تا...

آنالیز محلولهای قلع الکترولس

روشهای آنالیز محلولهای آبکاری قلع الکترولس   آنالیز Sn+2 : ml 100 نمونه از وان بردارید 100 سی سی آب مقطر را به آن اضافه کنید 25 سی سی HCl 50% را به نمونه وان اضافه کنید 10 سی سی محلول نشاسته را ب...

آنالیز محلول نیکل - آهن

روش آنالیزوان آبکاری نیکل - آهن       آنالیز :Ni 2ml نمونه از وان بردارید. 100 سی سی آب مقطربه آن اضافه کنید. 10 سی سی NH4OH غلیظ به آن اضافه کنید. 0.1 گرم پودر موروکساید به آن اضافه کن...

آنالیز محلول نیکل واتز

روش آنالیز وان آبکاری نیکل واتز     آنالیز وان Ni : 2ml نمونه از وان بردارید. 100 سی سی آب مقطربه نمونه اضافه کنید.  10 سی سی NH4OH غلیظ به آن اضافه کنید.  0.1 گرم پودر موروکساید ب...

آنالیز محلول نیکل فلوبوراتی

روش آنالیز وان آبکاری نیکل فلوبوراتی      آنالیز  Ni: 2ml  نمونه  از وان بردارید. 100 سی سی آب مقطر به  آن اضافه کنید. 10 سی سی NH4OH غلیظ به آن اضافه کنید. 0.1 گرم...

روش آنالیز وان آبکاری نیکل سیاه

روش آنالیز وان آبکاری نیکل سیاه     آنالیز Zn : 2ml نمونه از وان بردارید. 100 سی سی آب مقطربه آن اضافه کنید.  10 سی سی بافر با pH 10به نمونه اضافه کنید. سپس پودر EBT و 15 سی سی محلول فر...

روش آنالیز محلول نیکل سولفاماتی

روش آنالیز وان آبکاری نیکل سولفاماتی آنالیز  Ni : 2ml نمونه از وان بردارید. 100 سی سی آب مقطربه آن اضافه کنید.  10 سی سی NH4OH غلیظ و پودر موروکساید را به نمونه اضافه کنید. محلول را با ...

آنالیز وان آبکاری نیکل استریک

روش آنالیز وان آبکاری نیکل استریک آنالیز Ni : 2ml نمونه از وان بردارید. 100 سی سی آب مقطربه آن اضافه کنید.  10 سی سی NH4OH غلیظ و پودر موروکساید به نمونه اضافه کنید. محلول را با  EDTA 0.1 مو...

آنالیز محلول مس فلوبوراتی

روش آنالیز وان آبکاری مس فلوبوراتی آنالیز Cu روش 1 : 2ml نمونه از وان بردارید. 100سی سی آب مقطر و NH4OH غلیظ را اضافه کرده و تا 140 درجه فارنهایت حرارت دهید.  د رنهایت PAN را اضافه کنید. محلول را...

روش آنالیز وان آبکاری مس سیانیدی

روش آنالیز وان آبکاری مس سیانیدی     آنالیز CuCN روش 1 : 2ml نمونه از وان بردارید. 15 سی سی HNO3  غلیظ اضافه کنید و محلول را تا زمانیکه آبی رنگ شود حرارت دهید.  100 سی سی آب مقطرو...

روش آنالیز وان آبکاری مس سولفاتی

روش آنالیز وان آبکاری مس سولفاتی     آنالیز Cu روش 1 : 2ml نمونه از وان بردارید. 100 سی سی آب مقطر و NH4OH غلیظ را اضافه کرده و تا 140 درجه فارنهایت حرارت دهید.  در نهایت  PAN را ا...

آنالیز محلول آبکاری مس پیروفسفاتی

روش آنالیز وان آبکاری مس پیروفسفاتی آنالیز Cu روش 1 : 2ml نمونه از وان بردارید. 100 سی سی آب مقطر و NH4OH غلیظ را اضافه کرده و تا 140 درجه فارنهایت حرارت دهید. در نهایت PAN را اضافه کنید. محلول را با&...

روش آنالیز وان آبکاری کروم

روش آنالیز وان آبکاری کروم     آنالیز CrO3(Cr+6): 10ml نمونه از وان بردارید. 10سی سی نمونه را داخل فلاسک بریزید. 100 سی سی آب مقطررا به آن اضافه کنید 2 گرم آمونیوم بای فلوراید را به آن اضافه...

روش آنالیز وان آبکاری کادمیوم فلوبوراتی

روش آنالیز وان آبکاری کادمیوم فلوبوراتی     آنالیز Cd : 2ml نمونه از وان بردارید. 100سی سی آب مقطر و 10 سی سی بافر با pH 10 و پودر EBT و 15 سی سی فرمالدهید 10% اضافه کنید. محلول را با EDTA 0...

روش آنالیز وان آبکاری کادمیوم سیانیدی

روش آنالیز وان آبکاری کادمیوم سیانیدی     آنالیز Cd : 2ml نمونه از  وان بردارید. 100 سی سی آب مقطر را به آن اضافی کنید. 10 سی سی بافر با pH 10 را به آن اضافی کنید.  پودر EBT را به...

ارتباط با خانه آبکار

آدرس: ایران سرای من است 

دبیرخانه : 02165735158
 مدیرکل : 09021795902

لینک های مفید

  • انجمن صنایع آبکاری ایران
  • اتحادیه انجمن های مهندسی و علم مواد
  • نشریه صنعت آبکاری 
  • نشریه پوشش های سطحی
  • انجمن علوم و تکنولوژی سطح
  • انجمن خوردگی ایران
طراحی و اجرا : وب نگاران